18K White, Yellow Or Pink (Rose) Gold Diamond Spacer, Roundel

Retail Price: $660.00
Online Price: $462.00

Sziro Style No.: P-Z3494A8W
Designer: Sziro Jewelry
  • 18K White, Yellow Or Pink (Rose) Gold Diamond Spacer, Roundel

18K White, Yellow Or Pink (Rose) Gold Diamond Spacer, Roundel

Retail Price: $660.00
Online Price: $462.00

Sziro Style No.: P-Z3494A8W
Designer: Sziro Jewelry

Regular size, single diamond spacer (roundel). Available in 18k white, yellow or pink gold. 10 round diamonds, 0.25 CT, G-H color, VS2-SI1 clarity.